Mobipunt Campus Coppens

Fysieke plaats op het openbaar domein waar verschillende vervoersmodi samenkomen en ingericht om multimodaal vervoer mogelijk te maken (combimobiliteit).

MOBIPUNT CAMPUS COPPENS

Focus op duurzame mobiliteit door te investeren in combimobiliteit.

  • Bushalte
  • Overdekte fietsenstalling
  • Deelwagens
  • Deelfietsen
  • Elektrische laadinfrastructuur

De gemeente Brasschaat werkt sterk aan de uitbreiding van het netwerk hoogwaardig en lokaal openbaar vervoer in samenwerking met De Lijn.

Site Campus Coppens verbinden met andere gemeenten, alsook met belangrijke attractiepolen zoals station Noorderkempen, Klina, hoofdfietsassen,…

De uitbouw van een mobipunt met een auto- en fietsdeelsysteem, bushalte, fietspunt en elektrische laadinfra maakt van Campus Coppens een centraal vervoersknooppunt.

Investeringen in een verkeersveilige omgeving: herinrichting kruispunt N1 x N117 en aanleg fietspad N1 richting Gooreind.